Stół DNA Sty21

Stół DNA

W 1953 roku James Watson i Francis Crick wpatrując się w zdjęcia zrobione przez Rosalind Franklin oraz Maurice’a Wilkinsa wpadli na pomysł. Ich umysły wypełniły kręcące się wokół siebie serpentyny, wirujące w takt podziału komórkowego. Dokonała się rzecz niezwykła...